مدیریت ارتباط با صنعت- اخبار و اطلاعیه‌ها
رتبه اول در ثبت اختراعات بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/31 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه اول کشور را در بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از منظر ثبت اختراعات بین المللی داشته است.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.3991.7646.fa
برگشت به اصل مطلب