بایگانی بخش دستاوردها

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ -

پتنت خانم دکتر ثریا قیم پور

پتنت چاپ شده دکتر «ثریا قیم پور» محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ -

پتنت آقای دکتر مهران جوانبخت

پتنت چاپ شده آقای دکتر «مهران جوانبخت» عضو هیات علمی دانشکده شیمی و رئیس مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.

img_yw_news
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ -

پتنت آقای دکتر مهران جوانبخت

پتنت چاپ شده آقای دکتر «مهران جوانبخت» عضو هیات علمی دانشکده شیمی و رئیس مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ -

پتنت خانم دکتر مریم قصاب‌زاده سریزدی

پتنت چاپ شده خانم دکتر «مریم قصاب‌زاده سریزدی» هیات علمی پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.