بایگانی بخش فراخوان های فرصت های مطالعاتی در صنعت

img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ -

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

🔹 لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در سال ۱۴۰۰ (به روز شده تا تاریخ ۰۸/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬)

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ -

شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان

💡 بهره گیری از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در قالب فرصت مطالعاتی

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ -

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی-حوزه علوم، فناوری و نو آوری دفاعی

💡همکاری در قالب فرصت مطالعاتی در موضوع «الکتروریسی صنعتی پلی یورتان»

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ -

شرکت پالایش گاز ایلام

💡 فراخوان دوره های فرصت های مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه در صنعت

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ -

وزارت نفت

💡 فراخوان دوره های فرصت های مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت نفت

img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ -

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

💡 مطالعه و امکان سنجی و ایجاد سامانه تحلیل بهنگام شبکه توزیع در بستر webGIS

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ -

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

💡 لیست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت سال ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ -

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

💡 فراخوان حمایت مالی از دوره های فرصت مطالعاتی