پتنت خانم دکتر ثریا قیم پور
پتنت چاپ شده دکتر «ثریا قیم پور» محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.
 | تاریخ ارسال: 1400/8/24 |  دفعات مشاهده: 454 بار
پتنت آقای دکتر مهران جوانبخت
پتنت چاپ شده آقای دکتر «مهران جوانبخت» عضو هیات علمی دانشکده شیمی و رئیس مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.
 | تاریخ ارسال: 1400/8/22 |  دفعات مشاهده: 444 بار
پتنت آقای دکتر مهران جوانبخت
پتنت چاپ شده آقای دکتر «مهران جوانبخت» عضو هیات علمی دانشکده شیمی و رئیس مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.
 | تاریخ ارسال: 1400/8/22 |  دفعات مشاهده: 487 بار
دستیابی به جایگاه دوم بیشترین اعتبار دریافتی از شرکت های تابعه وزارت نیرو
گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف
 | تاریخ ارسال: 1400/5/8 |  دفعات مشاهده: 565 بار
پتنت خانم دکتر مریم قصاب‌زاده سریزدی
پتنت چاپ شده خانم دکتر «مریم قصاب‌زاده سریزدی» هیات علمی پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در US Patent گرنت شد.
 | تاریخ ارسال: 1400/4/27 |  دفعات مشاهده: 707 بار