هدف

شاید به جرات بتوان اذعان کرد که رسالت اصلی دانشگاه توجه به نیازهای جامعه و رفع این نیازها و تعالی سطح رفاه و زندگی در جامعه است.  با این نگاه دانشگاه های صنعتی وظیفه خطیری در برطرف کردن نیازها و ارتقاء سطح صنایع دارند. مدیریت ارتباط با صنعت در دانشگاه ها پل ارتباطی و مسیر صحیح تعامل میان دانشگاه و صنعت با رویکرد مورد اشاره هستند. در این ارتباط استاد و محقق دانشگاهی نقش کلیدی و اساسی دارد و مدیریت ارتباط با صنعت در جایگاه تسهیل گر و پشتیبان، این فرآیند همکاری را مدیریت و سامان دهی می کند. مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با شناسایی نیازهای فناورانه و تحقیقاتی صنایع از یک سو و همراستا کردن ظرفیت های علمی و تحقیقاتی و فناورانه اساتید، آزمایشگاه های تحقیقاتی و هسته های فناور، مسیر این همکاری را در قالب قراردادهای رسمی و حقوقی فراهم می سازد.
از سوی دیگر برای حرفه ای تر کردن فرآیند و جلوگیری از درگیر شدن اساتید و محققین در امور غیر فنی و علمی، کلیه امور حقوقی، بیمه، مالیات و مکاتبات رسمی و اداری توسط مدیریت ارتباط با صنعت اجرایی می شوند.
یکی دیگر ار وظایف این مدیریت، صیانت از حقوق مادی و معنوی بروندادهای علمی و تحقیقاتی و فناورانه در قالب ثبت اختراع و پتنت و لیسانس فناوری است.
یکی از مهمترین چالش ها در ارتباط با صنایع ، عدم مهارت ارتباط و توانمندی حرفه ای دانش آموختگان برای حضور در صنعت است. با این رویکرد ، باشگاه مهارت و اشتغال در ذیل مدیریت ارتباط با صنعت ضمن رصد و شناسایی نقاط ضعف، با ارائه برنامه های متنوع و جالب این توانمندی ها را در دانش آموختگان ارتقاء می دهد. در ضمن، تامین نیروی انسانی متخصص صنایع هم توسط این باشگاه پی گیری و اجرایی می شود.

دفعات مشاهده: 1965 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر