پژوهشکده های نوع ب(داخل معاونت پژوهش و فناوری)

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 

مراکز و گروه های پژوهشی پژوهشکده هوافضا عبارتند از:

ریاست پژوهشکده هوافضا

دکتر علی مددی

گروه تحقیقات توربین گاز

ریاست : آقای دکتر علی مددی

مرکز تحقیقات سامانه های هوایی

ریاست : آقای دکتر علیرضا جهانگیریان

مرکز تحقیقات ماهواره و سامانه های فضایی

ریاست : آقای دکتر سید مصطفی صفوی همامی

گروه تحقیقات سامانه های دریایی

ریاست : آقای دکتر حمید زراعت گر

گروه تحقیقات مدیریت هوانوردی، فضایی و دریایی

ریاست : آقای دکتر محسن اکبرپور شیرازی

پژوهشکده هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. این پژوهشکده مستقل و در اداره کل ارتباط با صنعت و کارآفرینی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می نماید.

ریاست پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی

آقای دکتر عباس نادری فر

سایت پژوهشکده نفت  گاز و پتروشیمی:riogp.aut.ac.ir

پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی از سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است. این پژوهشکده مستقل و در اداره کل ارتباط با صنعت و کارآفرینی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امیرکبیر فعالیت می نماید.

گروههای پژوهشی این پژوهشکده عبارتند از:

ریاست پژوهشکده فناوریهای نو

خانم دکتر مهناز شمشیرساز
 

سایت پژوهشکده فناوری های نو: ntrc.ir

گروه پژوهشی نانو و ریز فناوری
ریاست : دکتر سعیده مزینانی

گروه پژوهشی مکاترونیک
ریاست : دکتر مهناز شمشیر ساز

گروه پژوهشی رباتیک و اتوماسیون صنعتی
ریاست : دکتر محمدزارعی نژاد

گروه پژوهشی مواد پیشرفته
ریاست : دکتر معصومه حق بین

پژوهشکده فناوری های نو از سال 1373 فعالیت خود را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز نموده است. این پژوهشکده مستقل و در اداره کل ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می نماید.

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده فناوری سلامت عبارتند از:

سرپرست پژوهشکده فناوری سلامت

آقای دکتر حمید کشوری

سایت پژوهشکده فناوری سلامت : hti.aut.ac.ir

مرکز تحقیقات مهندسی سیستم های تشخیص پزشکی

مرکز تحقیقات بیورزونانس

ریاست: آقای دکتر حمید کشوری

مرکز تحقیقات فناوریهای مهندسی پزشکی

ریاست : آقای دکتر ایمان شعبانی

پژوهشکده فناوری سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نوع مستقل بوده و در اداره کل ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می نماید.

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آب، محیط زیست و توسعه پایدار عبارتند از:

ریاست پژوهشکده آب، محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر محمد رحمانی

سایت پژوهشکده آب ، محیط زیست و توسعه پایدار :
توضیحات درباره پژوهشکده آب، محیط زیست و توسعه پایدار

fanab.aut.ac.ir
sustainability.aut.ac.ir

دفتر توسعه پایدار

ریاست : آقای دکتر علیرضا حسین زاده حجازی

مرکز تحقیقات محیط زیست

ریاست : آقای دکتر عبدالله اردشیر

مرکز مطالعات و توسعه فناوری آب

ریاست: آقای دکتر مهدی احمدی

پژوهشکده آب ، محیط زیست و توسعه پایدار که در حوزه های مهم تحقیقاتی مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه پایدار فعالیت می نماید، پژوهشکده ای مستقل و در اداره کل ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می نماید.


دفعات مشاهده: 1212 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر