پژوهشکده های نوع الف(داخل پردیس)

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم عبارتند از:

ریاست پژوهشکده علوم

آقای دکتر داود ایرجی
 

سایت پژوهشکده علوم :olp.aut.ac.ir

مرکز تحقیقات گداخت  ریاست: آقای دکتر داود ایرجی
مرکز تحقیقات فتونیک  ریاست: آقای دکتر امیرجعفرقلی
مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر  ریاست : آقای دکتر مهران جوانبخت
گروه پژوهشی تحقیقات دارویی  ریاست : دکتر مجید عبدوس
گروه پژوهشی بهینه سازی،شبکه و شهر هوشمند  ریاست : دکتر مهدی قطعی
گروه پژوهشی الگوریتم و هندسه محاسباتی  ریاست : دکتر علی محدث خراسانی
گروه پژوهشی سیستم ها و محاسبات توزیع شده  ریاست : دکتر فرهاد رحمتی
گروه پژوهشی زیست شناسی محاسباتی  ریاست : دکتر فاطمه زارع میرک آباد
 

پژوهشکده داخل پردیس

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق عبارتند از:

ریاست پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق

آقای دکتر مرتضی صاحب الزمانی
 

سایت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات: ictgso.aut.ac.ir

مرکز تحقیقات بهره برداری ایمن شبکه

ریاست: دکتر گیورک بابا ملک قره پتیان

مرکز تحقیقات فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی

ریاست: دکتر عباس محمدی

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات

ریاست: دکتر سعیده ممتازی

مرکز تحقیقات آپا

ریاست : دکتر بابک صادقیان

مرکز پردازش های فوق سریع

ریاست: دکتر سید احمد معتمدی

 پژوهشکده داخل پردیس

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده عمران و زمین عبارتند از:

ریاست پژوهشکده عمران و زمین

آقای دکتر علیرضا رهایی

مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن

ریاست: آقای دکتر علی اکبر رمضانیان پور

مرکز تحقیقات سازه و زلزله

ریاست: آقای دکتر علیرضا رهایی

مرکز تحقیقات تکنولوژی مواد و صنایع معدنی

ریاست : آقای دکتر مجید عطائی پور

مرکز تحقیقات ایمنی و سیستم های حمل و نقل هوشمند

ریاست: دکتر فریدون مقدس نژاد

پژوهشکده  داخل پردیس

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته عبارتند از:

ریاست پژوهشکده مهندسی مواد و فرآیندهای پیشرفته

آقای دکتر مسعود لطیفی


 

مرکز تحقیقات رنگ و پلیمر

ریاست: آقای دکتر علی اصغر صباغ الوانی

مرکز تحقیقات مواد و فناوری های پیشرفته در نساجی

ریاست : آقای دکتر روح ا.. باقرزاده

مرکز تحقیقات مهندسی مواد و متالورژی

ریاست: دکتر سید محمد حسین میرباقری

پژوهشکده داخل پردیس

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده مدیریت و مهندسی صنایع عبارتند از:

سرپرست پژوهشکده مدیریت و مهندسی صنایع

دکتر اکبر اصفهانی پور

مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری

دکتر ناصر شمس

مرکز مطالعات آینده

دکتر محسن اکبر پور شیرازی

پژوهشکده داخل پردیس

مراکز تحقیقاتی پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک عبارتند از:

ریاست پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک

خانم دکتر مریم قصاب زاده
 

سایت پژوهشکده مکانیک:  me.aut.ac.ir

مرکز یکپارچگی و ارزیابی عمر

دکتر حسین حسینی تودشکی

مرکز تخصصی جوش

ریاست: آقای دکتر ایرج ستاری فر

مرکز فناوری خودرو

ریاست: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

مرکز تحقیقات انرژی
ریاست: دکتر رضا حسینی ابرده

مرکز فناوری دریا
ریاست: دکتر سید حسین موسوی زادگان

پژوهشکده داخل پردیس 


دفعات مشاهده: 1245 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر