مفاصاحساب بیمه قراردادهای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 

پس از ارسال تمامی گزارشات پروژه و نهایی شدن آنها، درخواست اختتام پروژه همراه با گزارش نهایی و خلاصه ای پروژه (طبق دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه) ، توسط مجری تکمیل و به اداره ارتباط با صنعت ارسال می شود. اداره ارتباط با صنعت در صورت تایید، نامه اختتام پروژه را به کارفرما ارسال می کند.

کارفرما در انتهای قرارداد طی مکاتبه‌ای با سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور مفاصا حساب می نماید. کارشناسان سازمان تامین اجتماعی با بررسی قرارداد اقدام به صدور مفاصا حساب می نمایند.

توجه: برخی از شرایطی که از لحاظ کارشناسان سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۳ تهران جهت صدور مفاصا حساب رایگان مد نظر قرار می گیرد، به شرح ذیل می باشد:

   – تشخیص قرارداد مبنی بر پژوهشی بودن

– کارفرما می بایست در نامه درخواست مفاصا حساب بر تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد اذعان نماید و محل تامین اعتبار قرارداد از محل ردیف  بودجه پژوهشی آن کارفرما باشد.

– از لحاظ سازمان تامین اجتماعی چون دانشگاه پیمانکار می‌باشد مکاتباتش جهت اخذ مفاصا حساب بی تاثیر می‌باشد.

– ملاک پژوهشی بودن در نهایت به تشخیص سازمان تامین اجتماعی بستگی دارد و معمولاً سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی را پژوهشی تلقی می نماید که مقاله ISI ، کتاب و ژورنال بین المللی داشته باشد.

 – مجری حقوقی در تمامی قراردادها معاونت پژوهشی می باشد که بیمه از کارفرما درخواست می نماید، مجری حقیقی را معرفی نماید. کارفرما می‌بایست مجری و همکاران قرارداد را از اعضای هیات علمی دانشگاه معرفی نماید.

-دانشگاه در واقع نقش پیگیری کننده را از کارفرما و سازمان تامین اجتماعی دارد و سعی می نماید اقدامات لازم جهت نیل به هدف که همان اخذ مفاصا حساب است انجام شود.

 کارفرما نامه صدور مفاصا حساب به شعبه ۱۳ سازمان تامین اجتماعی ارسال می کند. جهت جلوگیری از مفقود شدن نامه کارفرما و پیگیری از سازمان تامین اجتماعی لازم است یک رونوشت از نامه درخواستی را جهت پیگیری به معاونت پژوهشی ارسال شود. پس از دریافت رونوشت نامه، کارشناسان اداره کل فناوری و ارتباط با صنعت از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی پیگیری صدور مفاصا حساب را انجام می دهند. پس از بررسی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در صورتی که قرارداد پژوهشی تلقی شود مفاصا حساب بدون اعمال ضریب بیمه صادر می شود و نماینده دانشگاه مفاصا حساب را دریافت می نماید. در غیر اینصورت به هر دلیلی بیمه قراراد را پژوهشی تلقی ننماید، قرارداد مشمول ضریب تامین اجتماعی می‌شود که این ضریب طبق بخش نامه ۱۴ تامین اجتماعی معمولاً تا ۶۷/۱۶% کل مبلغ قرارداد می باشد که مجری بایستی مبلغ تعیین شده را به بیمه پرداخت کند.

توجه: در صورتی که بیمه قرارداد را پژوهشی تلقی نکند، دانشگاه می‌تواند علیه بیمه شکایت کند. در این صورت نتیجه دادگاه حدود ۶ ماه طول می‌کشد که ممکن است به نفع دانشگاه باشد یا نباشد.

در صورت دریافت مفاصاحساب و رضایت کارفرما مابقی مبلغ پروژه توسط کارفرما پرداخت می شود.


دفعات مشاهده: 1592 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر